Autodesk Design Review

Autodesk Design Review

Miễn phí
Xem lại thiết kế 2D và 3D không sử dụng các ứng dụng mà họ đã được tạo ra trong
Người dùng đánh giá
3.9  (148 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.8
Phần mềm này nhận được 5 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   421 MB
Xem, đánh dấu, chú thích, đo lường và xem xét các bản thiết kế CAD 2D và 3D. Theo dõi những thay đổi trong thiết kế và làm cho nó sẵn sàng cho việc in ấn.
Công cụ này sẽ giúp ngài tăng của cậu thiết kế những bài phê bình trên màn hình. Anh có thể dùng trực giác mạnh mẽ dụng cụ đo, mark, và xét lại 2D và 3D thiết bị trên màn hình.
Còn nữa, anh có thể thêm nhiều, thông tin, và gợi ý cho thiết kế để thay đổi 2D và 3D các tập tin.
Thông tin được cập nhật vào: